Velkommen til Pynteskorsten.dk

Skorstenens oprindelige formål som aftræk for kakkelovne og senere oliefyre er i dag afløst af nye anvendelsesmuligheder som tilslutning for brændeovn eller som aftrækskanal for køkken og bad. Men uanset funktion må man være meget opmærksom på skorstenens værdi som en del af husets arkitektoniske fremtræden. Pynteskorsten fremstilles med facadesten eller vandskures og kan derfor tilpasses husets facade og give en smuk helhed - husets karakter bevares.


Gamle huse - nye tider

Det er en kilde til stor glæde at sætte sit hus i stand. Samtidig øges værdien og husets oprindelige charme bevares.
Skorstenen er en vigtig detalje og særdeles velegnet på bevaringsværdige ejendomme. Mange skorstens-løse huse får i dag genskabt skorstenen, og udformning af en traditionel skorstenspibe sker ud fra samme principper som opbgyning af husets facade med sokkel og gesims. Pynteskorstenen kan tilpasses alle typer tagbelægning samt ejendomme med stråtag.